Archief

20 december 2011    Blij met dooie mus!

 

Komende maatregelen van minister Schultz  om de herrie van de HSL te bestrijden, krijgen steun van het College in Lansingerland. Burgemeester Ewald van Vliet loopt in radio-interviews vooruit op een brief hierover van de minister, die  in januari 2012 wordt verwacht. De voorstellen, voor zover nu bekend, dragen slechts minimaal bij aan het terugdringen van het lawaai, zo stelt de Stichting Stop Geluidshinder HSL.

 

De  bespreking met Minister Schultz van Haegen over de geluidsoverlast van Lansingerland vond  eindelijk plaats op maandag 19 december jl. Hoewel de brief met de uitkomsten van dit gesprek pas  verstuurd wordt in januari 2012, heeft Burgemeester Ewald van Vliet al via radiointerviews duidelijk gemaakt wat de uitkomsten van het gesprek waren . Het College van B en W is blij met de oplossingen die de minister aandraagt, zoals het toepassen van raildempers en een ballastbed.. 

 

Onbegrijpelijk, omdat de oplossingen die genoemd zijn slechts een fractie van het geluid zullen wegnemen. Dit  blijkt uit een rapport van Lloyds uit januari 2011, waarin in opdracht van het Ministerie de effecten van een aantal oplossingen zijn onderzocht.

 

We zijn inmiddels bijna beland in de 'eindsituatie' waarin volgens de vorige minister Eurlings maatregelen genomen zouden worden. In deze eindsituatie heeft DCMR voor de Gemeente Lansingerland berekend dat er op het hele traject door Lansingerland  overschrijdingen van 3 tot 12 dB zullen gaan optreden. De marge is nog afhankelijk van hoeveel herrie de nieuwe Ansaldo's gaan maken, als ze al ooit geleverd gaan worden!

 

De maatregelen waar de Minister aan denkt zijn een ballastbed, (keien tussen de rails leggen)

raildempers (maximaal effect 3 dB vermindering) en naar de schermen wil ze eigenlijk niet kijken.

En dat terwijl deze te laag zijn, ze staan op de verkeerde plaats, hellen verkeerd , zijn van het verkeerde materiaal en op sommige plaatsen staan zelfs helemaal geen schermen.

De geluidsruimte die eventueel ontstaat door dit soort marginale maatregelen,wordt door de NS onmiddellijk ingevuld door meer treinen en door  ze harder te laten rijden.

Desondanks zegt het College dat ze met genoemde schijnoplossingen  de huid van de bewoners duur verkoopt!

 

De situatie in Lansingerland vraagt echter om hele andere oplossingen, daar zijn  bewoners en vele deskundigen en politici inmiddels van doordrongen. Een  structurele en duurzame oplossing is overkappen van het tracé over 5 km. De geluidsoverlast en de bizarre doorsnijding van het dorp zou zo te niet gedaan worden. Een overkapping zou net zoals bij de plannen voor deA13 /A16 heel mooi in het landschap ingepast kunnen worden. 'Te duur'  roept het College dan en bedenkt nog 5 redenen waarom het misschien NIET zou kunnen. In plaats van eerst een onderzoek te laten doen naar   haalbaarheid en  kosten . Die kosten zijn in ieder geval van een totaal andere orde van grootte dan  door  de burgemeester wordt  verkondigd, en onvergelijkbaar met de prijs van een boortunnel. Daarbij komt nog dat dit  geld al  uitgegeven had moeten worden bij de aanleg van het tracé door een dichtbevolkt gebied als hier in Lansingerland, als je als Rijk wel een miljard over hebt voor een tunnel onder de weilanden van het Groene Hart.

 

Maar ja, als je iets niet wilt, kun je je beter door een minister laten overtuigen dat dit voor ons dorp echt wel goed genoeg is! Niet overkappen is een gemiste kans, ook in historisch perspectief! Onze indruk van fors pappen en nathouden door de overheden is helaas nog niet weggenomen.

 

Stichting StopGeluidsoverlastHSL


======================================================================

Hieronder vindt u een overzicht van alle gepubliceerde berichten op deze website die niet meer bij het laatste nieuws staan.

Heraut

Om de in de Heraut geplaatste berichten te lezen kunt u onderstaande link gebruiken: Heraut Online en zoek op HSL.  

© Webdesign by JBB Media