Stop geluidsoverlast HSL

Tweehonderd maal per etmaal scherp doordringend lawaai van de Hoge Snelheids Lijn door woonkernen van Lansingerland zorgt straks voor radicale verandering in woonplezier. Een treinrooster als een horrorscenario. De maatregelen voor bescherming zijn hopeloos onvoldoende. De overheid dendert intussen door. Hoog tijd voor bewonersverzet om de Hoge Snelheids Pijn te dempen tot leefbaar niveau.

De stichting ‘Stop Geluidsoverlast HSL’ behartigt de belangen van bewoners in de gemeente Lansingerland die de geluidsoverlast van de HSL treinen onacceptabel vinden. Doel van de stichting is de geluidsoverlast tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen zodat wonen en werken in Lansingerland aangenaam blijft. De stichting wil dit bereiken door beslissers aan te sporen om snel aanvullende maatregelen te nemen. Maatregelen in de vorm van het overkappen van de HSL, technische maatregelen aan de baan en het rijdend materieel. De politiek zal in democratisch overleg verbeteringen moeten realiseren. Ook juridische stappen zijn mogelijk om autoriteiten te dwingen de geluidsoverlast te beperken tot een voor de bewoners aanvaardbaar minimum, zo nodig door het aanscherpen van de geluidshinder wetgeving.

De stichting heeft geen winstoogmerk en het bestuur en onder-steunende commissieleden ontvangen geen vergoeding.

De stichting ‘Stop Geluidsoverlast HSL’ roept alle bewoners van Lansingerland op om zich aan te sluiten bij de stichting. Met deze massieve steun is de stichting een serieuze partij om met de politiek te overleggen over het meest effectieve beleid. Samen met u kunnen we snel een vuist maken tegen een absurde dienst-regeling van treinen met daardoor zeer storende geluidsoverlast. Lansingerland laten veranderen in een akoestische nachtmerrie, dat willen wij verhinderen. In de tuin of op het balkon zitten moet mogelijk blijven zonder een constante irritante stroom van treingeluiden. Nu al ontvangen wij klachten van bewoners die ’s nachts niet meer kunnen slapen vanwege de herrie, met alle gezondheidsklachten van dien.

De overheid heeft de geluidsoverlast heel erg onderschat. Veel inspanningen zijn nodig om het aangename woonklimaat van Lansingerland te behouden. U bent daarbij onmisbaar. De stichting wil zoveel mogelijk steun onder de inwoners verwerven. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven dat u zich als sympathisant bij de stichting aansluit. Daaraan zijn geen kosten of andere verplichtingen verbonden.

Ons bankrekeningnummer is NL79KNAB0207302421 t.n.v. Stichting Stop Herrie HSL

Het RSIN nummer is: 821088762 en het KvK nummer is: 27350232

Voor het verslag over de uitgeoefende activiteiten zie pagina: Home 

Financieel overzicht over 2013
download PDF
Financieel overzicht over 2015 
download PDF

© Webdesign by JBB Media